sass bootstrap tutorial

Curso de SASS🌈 de 0 a 100 [10.- Modificar bootstrap via sass]

Curso de SASS🌈 de 0 a 100 [10.- Modificar bootstrap via sass]

En este tutorial vamos a modificar nuestro bootstrap a través de sass.Codigo: https://github.com/programadornovato/bootstrap-p/commit/9320d895b03b3a78ca2c88d056f496af64b1c172 - Descarga fuentes de bootstrap: https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/download/- DNS…

1 año hace